Nieuwe artistiek leider

Nienke Rooijakkers

© Anna van Kooij

Nienke Rooijakkers volgt in de functie van artistiek leider per 1 november 2022 Lisa Reinheimer op. Lisa was de afgelopen 2,5 jaar artistiek coördinator bij DansBrabant. Samen met algemeen directeur Wim van Stam, het team en de makers zocht Lisa naar nieuwe wegen voor nieuwe dans en wist zij de kunstvorm steviger met de samenleving te verbinden door te bouwen aan lokale gemeenschappen, dans en zorg aan elkaar te koppelen en actief te participeren in internationale uitwisseling tussen de Europese danshuizen.

DansBrabant wenst Lisa heel veel plezier en succes in haar nieuwe functie als directeur bij Dansateliers en verwelkomt van harte Nienke Rooijakkers die in haar rol als nieuwe artistiek leider onder meer de plannen doorzet om van DansBrabant een meer makers-gedreven organisatie te maken.

Wim van Stam: “Nienke Rooijakkers  is al langer vanaf de zijlijn bij DansBrabant betrokken. Ze coachte verschillende makers en fungeerde voor anderen als klankbord. Ook dacht en schreef ze mee aan de eerste plannen rond het betrekken van makers bij het artistieke beleid van DansBrabant. We kennen Nienke als een zorgvuldige observator en innovatieve geest. Ze beschikt over brede ervaring met uiteenlopende disciplines en over een warme persoonlijkheid. Met vertrouwen bouwen we met haar verder aan de toekomst van DansBrabant. De eerste maker die de rol van meedenker over de artistieke koers oppakt is de Vlaming Karel Tuytschaever.” 

Nienke Rooijakkers: “Ik heb een grote liefde voor theater dat buiten de lijntjes kleurt. Dans, beweging, lichaam: bij uitstek middelen die vertellen zonder in te kleuren. Een taal die direct communiceert en zich weinig aantrekt van welke hokjesgeest dan ook.”

“Voortbouwend op de weg die is ingezet werk ik in de komende periode binnen het team samen aan een bestendig verhaal voor de toekomst van DansBrabant: een organisatie waarin de stem van de maker stevig doorklinkt en die een open ruimte biedt voor onderzoek, ontmoeting, uitwisseling en experiment.”

Nienke Rooijakkers heeft een achtergrond als theatermaker en dramaturg. Na haar studie aan de theaterschool van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, volgde ze DasArts, de masteropleiding van diezelfde hogeschool. De afgelopen 10 jaar legde Nienke zich meer en meer toe op dramaturgie, coaching en talentontwikkeling. Tot nu werkte ze bij Cinedans, internationaal platform voor dansfilm. Samen met Martine Dekker ontwikkelde ze Cinedans LAB, educatie- en talentontwikkelingsdivisie. Hiervoor ontwierp ze lesprogramma’s, workshops en onderzoekstrajecten voor studenten en professionals, die ze merendeels ook leidde. De afgelopen jaren leerde ze zo de Nederlandse dansopleidingen – én hun studenten – van dichtbij kennen. Naast haar werkzaamheden bij Cinedans is Nienke coördinator bij het Performance Technology Lab, werkplaats en onderzoeksplek voor podiumkunstenaars die technologie willen betrekken bij hun makerspraktijk.

Nienke volgt Lisa Reinheimer op, die per 14 november start in Rotterdam als directeur van Dansateliers en zich vanuit haar nieuwe functie hard blijft maken voor een meerstemmig dansveld, met vertrouwen en verbondenheid als onderliggend motto.