Driedaagse Karel Tuytschaever

Dwaal door zijn universum

© Karel Tuytschaever

DansBrabant  stelt steeds meer de praktijk van de  kunstenaar centraal en niet louter het eindproduct. Daarmee verrijken we het werkproces met kennisdeling en dialoog. We maken een ontmoetingsruimte om zo onder meer partners, collega’s, programmeurs, onderzoekers en publiek op betekenisvolle wijze kennis met elkaar te laten maken.

Van 2-4 november 2022 vindt er een take-over van ons pand plaats door kunstenaar Karel Tuytschaever. Onze studio’s, onze club , werkplaats en wc’s: alle ruimtes worden ingericht met zijn werk(-in-wording)- van performance installatie tot documentaire tot zelfportret – , waarna Karel en DansBrabant 1-op-1 met genodigden aan de bar in gesprek gaan over zijn zorgvuldige zoektocht rondom lichaam, lichamelijkheid en belichaming.

Afsluiting
Op vrijdagmiddag 4 november sluiten we tussen 16 en 18 uur de driedaagse af en gooien de deuren open voor alle collega-makers, studenten en iedereen die maar interesse heeft om een kijkje in Karels universum te nemen en een drankje met ons te drinken aan de bar! Wees welkom.

Programma @ ClubSoda (2-4 november, 10-19u)
I AM A DARK ROOM (performance-installatie, 2022)
Dit zelfportret is een studie naar een oprechte beeldcompositie, met daarin het eigen lichaam als levend sculptuur. Het is het sluitstuk van zijn zojuist afgerond onderzoeksproject. Karel plaatst een kader rond zijn eigen lijf. Zijn fysieke lichaam, dat ook maar een vorm is, toont zichzelf soms net in zijn essentiële vormloosheid. Binnen in onszelf komen landschappen tevoorschijn die verdwijnen direct op het moment dat je ze probeert te benoemen of visualiseren. De schemerzone tussen beeld en non-beeld ervaarbaar maken is Karels zoektocht. Door lichaam, beeld en geluid te relateren in een room-sized multimedia-performance die de bezoeker individueel bezoekt, ontstaat een verbeeldingsruimte die zijn fysieke intieme binnenwereld door het beeld heen naar buiten plooit.

36 (installatie, 2021)
Dit werk was de tussentijdse presentatie van het onderzoeksproject. Wat kan een portret betekenen of mogelijk maken? Van september 2020 tot juni 2021 stelde Karel zijn lichaam ten dienste van 2D en 3D beeldend kunstenaars. Allemaal stelde hij hen dezelfde vraag: “Zou je een portret willen maken waarvan jij vindt dat dit een oprecht belichaamd portret is van mij, gezien door jouw ogen?” Vervolgens maakte Karel 36 ontmoetingen tussen hem en portretkunstenaars deelbaar in een installatie.

V. (solo wandelperformance, 2021)
Bekijk jouw stad en zijn inwoners met nieuwe ogen
in deze intieme audio- en wandelvoorstelling.

STRANGER (performance registratie, 2019)
Een solo-dans performance waarin vanuit één mannelijk lichaam verschillende ideeën over man-zijn wordt onderzocht.

JOERY LOOKS AT EASY TIGER (documentaire over het maakproces van EASY TIGER, 2022)
Fotograaf Joery Erna volgde Karel op de huid op de set van de Karels nieuwste film EASY TIGER, die zijn Nederlandse première beleeft op Cinedans 2023.

Beeld: Als de kunstenaar zijn beeld inslikt, het lopende vierjarige doctoraal onderzoek van Karel naar een meer integrale en wederkerige belichaming binnen de kunstenaarspraktijk.