Missie

DansBrabant is een stimulator en katalysator voor dans en choreografie met (inter)nationale inslag.

Team

Klik hier voor contactgegevens.

Bestuur

Klik hier voor een overzicht van onze bestuursleden

Beleidsplan

Lees ons beleidsplan voor de kunstenplanperiode 2021-2024.

Jaarverslagen

Downloads van de jaarverslagen en -rekeningen van 2013 t/m 2022.

ANBI

Bekijk de ANBI gegevens van DansBrabant

Impulsgelden

Lees meer over de Impulsgeldenregeling van 2014 voor ontwikkeling en bevordering het dansklimaat in Brabant.

Privacy

Lees meer over de verwerking van persoonsgegevens van DansBrabant.