Missie

DansBrabant is een stimulator en katalysator voor dans en choreografie met (inter)nationale inslag. DansBrabant werkt vanuit Tilburg voor en met choreografen en dansers.

Team

Klik hier voor contactgegevens.

Bestuur

Ranti Tjan – voorzitter Willem van der Staak Herma Tuunter Jouke Kruijer  

Beleidsplan

2021-2024

Download hier het beleidsplan van DansBrabant voor de kunstenplanperiode 2021-2024.

Jaarverslagen

Downloads van de jaarverslagen en -rekeningen van 2013 t/m 2019.

Omgeving

Hoe ver de ambitie ook rijkt en hoe ver de choreografen met wie we werken hun vleugels ook uitslaan, een goede thuisbasis, een warm nest waar je kunt terugkeren.

Impulsgelden

In 2014 is via de provinciale Impulsgeldenregeling uitgevoerd door het bkkc een bedrag van € 200.000,- gelabeld voor de ontwikkeling en bevordering van een toekomstbestendig klimaat en een duurzame structuur voor de dans in Brabant. Deze extra impuls is ten behoeve van het Brabantbrede dansveld ingezet op 4 beleidslijnen: 1. coöperatie en gezamenlijkheid, 2. nieuwe […]

ANBI

DansBrabant is aangemerkt als een culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan DansBrabant aftrekbaar zijn van de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Wilt u DansBrabant steunen? Neem dan voor meer informatie contact op met Wim van Stam via wim@dansbrabant.nl of 06-22696198. Meer informatie over de Geefwet kunt u vinden op de site van de […]

Privacy

DansBrabant, gevestigd aan Willem II straat 49, 5038 BD, Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.