Initiatieven

Een overzicht van de initiatieven en samenwerkingsprojecten van DansBrabant. Kijk voor een volledig overzicht van activiteiten in voorgaande jaren in onze jaarverslagen, die je vindt onder de menuknop OVER.

Kennisdeling

Vanuit onze genetwerkte methode die DansBrabant vanaf het begin van de oprichting nastreeft, geven
we de lokale, regionale en landelijke netwerken waarin we opereren niet alleen een Europese dimensie in projecten, maar ook graag in een doorlopende lijn.

Festivals & programma’s

Een greep uit de programma’s die DansBrabant in samenwerking met haar partners samenstelt. Kijk voor een volledig overzicht van programma’s in voorgaande jaren in onze jaarverslagen.  

Dans in de publieke ruimte

De Making Space Week is een jaarlijks terugkerende onderzoeks-, inspiratie- en ontmoetingsweek rond dans in de publieke ruimte. Choreografen en dansers trekken één van de Tilburgse wijken in om de impact van hun werk te onderzoeken. Making Space is een project van DansBrabant in samenwerking met Fontys Dance Academy onder de vlag van Tilburg Dansstad. […]

Residenties

Een overzicht van de residerende choreografen die in onze dansstudio’s en clubruimte werken en presenteren.

Dans & Woord

Speciale aandacht heeft DansBrabant voor het geven van woorden aan dans en het stimuleren van het gesprek over dans. Hiermee willen we zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve belangstelling voor het medium doen toenemen. We ontwikkelen een divers instrumentarium aan publicaties waarvoor wordt samengewerkt met zowel journalisten, liefhebbers, vakkenners als literaire schrijvers. Lees alle spannende […]