Dancing in Your Shoes

Vervolg op Performing Gender

Studiopresentatie Love Rituals – Performing Gender 2 © William van der Voort

Vele vlaggen kunnen uit! Het projectplan Dancing in Your Shoes (2021-2023) werd in Brussel door de commissie Creative Europe positief beoordeeld. DIYS kan dit najaar van start en richt zich in Europese context op het ontwikkelen van nieuwe werkvormen in het werken met lokale gemeenschappen. Het tonen van verhalen van mensen die doorgaans niet gehoord worden, is één van de thema’s.

Het project DIYS bevraagt gebruikelijke machtshiërarchieën waarbij artistiek leiders en kunstenaars besluiten maken terwijl het publiek louter passief ontvangt. Het produceren van kunst als een op zichzelf staande handeling functioneert niet langer: kunstenaars en culturele instellingen moeten voorbij het presenteren van werk gaan en meer in contact treden met hun publiek. Maak- en programmeerprocessen moeten opengesteld worden waarbij publiek als cruciaal onderdeel van producties beschouwd gaat worden. DIYS richt zich op gender als een refelectiemiddel op machtsdynamiek en wil de toegang van publiek tot cultuur verbeteren, een actievere betrokkenheid en deelname aan het culturele leven bevorderen.

DansBrabant trekt hierin op met Nederlandse partner Theaterfestival Boulevard. Het project is een vervolg op hun vorige samenwerking binnen het Europese project Performing Gender 2: Dance Makes Differences (2017 -2019). Samenwerkingspartners: Gender Bender Festival en Il Cassero LGBTI Center en Alma Mater University of Bologna [ITA], City of Women [SVN], Paso a 2 [ESP], Yorkshire Dance and British Council [GBR], KLAP Maison pour la Danse [FRA], SÍN Cultural Center [HON], Norrlandsoperan [SWE].

Het project start met een kick-off aanstaande november in Leeds, UK en ontwikkelt zich met onder meer community workshops, labs en residenties richting de afsluiting van het project in 2023 in ‘s-Hertogenbosch, met zestien Europese kunstenaars, alle partners en vertegenwoordigers en producties van hun community’s uit elf Europese steden.