DansBrabant zoekt

een voorzitter van het bestuur

DansBrabant; grensverlegger van actuele dans zoekt een voorzitter van het bestuur

Wie zijn wij
DansBrabant is een huis voor de ontwikkeling van actuele dans en choreografie. We werken vanuit Tilburg aan een vitaal dansklimaat in het zuiden. We voelen ons meest verbonden met makers die eigenzinnig de grenzen van de discipline oprekken en genre-overstijgend werken. We geloven in duurzaamheid en lange lijnen. Daarom bevorderen we meerjarig onderzoek en zoeken we samen met de makers intensief naar nieuwe praktijken en presentatievormen

DansBrabant beschikt over een eigen werk- en ontmoetingsplek in Tilburg: Club SoDa. Met repetitiestudio’s en de mogelijkheid tot presentatie kunnen we vakgenoten en publiek betrekken bij de initiatieven die bij ons in huis plaatsvinden – van onderzoek en residentie tot productie.
(Inter)nationale samenwerking en uitwisseling staan voor ons centraal. We zijn schakel tussen het kunstvakonderwijs en de beroepspraktijk en als partner in netwerken als Makershuis Tilburg, PLAN Brabant en Moving Futures maken we ons sterk voor een vruchtbaar klimaat voor jonge makers en mid-careers. Internationaal participeert DansBrabant in Europese projecten als Performing Gender. DansBrabant is lid van het European Dancehouse Network.

Nieuwe Koers
Het kunstenveld bevindt zich in transitie. Vanuit die overtuiging bouwt DansBrabant de komende periode aan een nieuwe organisatievorm waarin kunstenaars medeverantwoordelijk zijn voor de vormgeving en uitvoering van het artistieke beleid. We werken aan een breder gedragen en circulaire organisatie waarin doorgewinterde en beginnende choreografen hun kennis, expertise en netwerken met elkaar delen.

Bestuur
Het bestuur streeft naar een samenstelling waarin vakinhoudelijke kennis, zakelijk en financieel management, juridische aspecten, organisatieontwikkeling en communicatie zijn vertegenwoordigd. De codes Cultural Governance, Fair Practice en Diversiteit en Inclusie zijn daarbij leidend. Naast het deelnemen aan reguliere vergaderingen is elk lid bereid om het team vanuit eigen expertise constructief te ondervragen en adviseren. Het bestuur zoekt nadrukkelijk naar een samenstelling die de diversiteit en verscheidenheid van onze samenleving weerspiegelt.

Wie zoeken wij – profiel
In het huidige bestuur zijn inhoudelijke, bestuurskundige en financiële kennis geborgd. DansBrabant verwelkomt graag een nieuwe voorzitter die bereidt is zich (pro-)actief te bewegen in regionale en landelijke bestuurlijke netwerken, sparring partner is in strategie-ontwikkeling en zich (deels) herkent in het volgende profiel:

– je hebt affiniteit met podiumkunsten, cross-mediale kunsten en hedendaagse dans.
– je beschikt over kennis van en hebt een relevant netwerk in het provinciale en het nationale cultuur-politieke veld.
– je volgt de strategische en artistieke keuzes die bij de organisatie belegd zijn en bevraagd die kritisch en constructief .
– je bent bereid DansBrabant op belangrijke momenten te vertegenwoordigen.

We nodigen kandidaten die zich herkennen en die graag een bijlage leveren aan een uitdagend dansveld van harte uit om te reageren en met ons van gedachten te wisselen over de invulling van de vacature.

Het bestuur komt gemiddeld vier keer per jaar bijeen. De werkzaamheden zijn onbezoldigd, onkosten worden vergoed.

Graag reageren voor 1 oktober 2023 naar: wim@dansbrabant.nl
Voor meer informatie kunt u zich richten tot:
Wim van Stam – algemeen directeur
m. 06 22696198