Hilde Elbers

2014 – 2019

© Renate Beense

© DansBrabant, Renate Beense

Hilde Elbers kennen we tot nu toe vooral als zinderende danseres in het werk van o.a. T.r.a.s.h., Conny Janssen, Itzik Galili en Constanza Macras. Tussen de drukke praktijk van het dansen door experimenteerde ze met choreografie en maakte o.a. Playstation (2008) met Jasper Dzuki Jelen en Touch Down (2010) bij Dansteliers. Nog niet zo heel lang geleden besloot ze om zich helemaal te wijden aan het makerschap. In verschillende verbanden onderzoekt ze uiteenlopende kwaliteiten van beweging — van improvisatie | instant composing tot de dwingende vorm waarin transformatie de hoofdrol speelt (o.a. met Lea Martini) — met het bereiken en tonen van totale overgave altijd als uiteindelijk doel.

De tegenstelling tussen de vrijheid van het improviseren en de gevangenis van een zelfgekozen vorm en structuur is exemplarisch voor werk en drijfveren van de zich tussen extremen bewegende Hilde. Hilde zoekt het conflict, in zichzelf, in haar voorstellingen, in haar performers, in haar publiek, in de mens, in de wereld. Waar het schuurt, waar verscheurdheid is, is Hilde. Aangekomen in een tijdperk waarin we stuk lopen op lineaire systemen en zowat stikken in de communicatiemiddelen, moeten we leren om weer echt contact te maken, met onszelf en met de ander, vindt Hilde. De transgressie en transformatie van innerlijke processen die hiervoor nodig zijn, wil zij tonen in beweging. Of het nu de verschillende rollen zijn die we als multi-taskende individuen te vervullen hebben, of dat het gaat om de vraag of we uit onze gehaastheid kunnen stappen, Hilde maakt het tot een zaak van het lichaam, een noodzaak. Ook het doceren aan Fontys en Codarts combineert zij met maken. Maart 2013 maakte ze met 20 dansers Out of line voor Codarts/DDO.

De match tussen Hilde en DansBrabant heeft een geografische en inhoudelijke grond en komt voort uit wat eerder was. Hilde komt oorspronkelijk uit Noord-Brabant, is ex-student van de Fontys Dansacademie en daar inmiddels docent. Haar oriëntatie klopt met de theatrale invalshoek die DansBrabant stimuleert terwijl haar bouwstenen daar niet per definitie op wijzen. Dat is interessant. DansBrabant stimuleert haar om zich te richten op het onderzoeken van haar thema’s, werk– en uitingsvormen, het bedenken van concepten en het verder ontwikkelen van bij haar ideeën passende dansidiomen. Hilde reageert extreem intuïtief op de snelle ontwikkelingen in onze maatschappij, en draagt de verbindingsdrang uit waar momenteel zo’n behoefte aan is. Naast een individuele verrijking van Hilde als maker betekent investeren in Hilde een extra impuls voor de dans in het zuiden. Ook andere spelers in het veld kunnen zich laten inspireren door haar energie, haar netwerk en haar visie op dans en choreografie en de potentie daarvan voor de samenleving. Zie ook: hildeelbers.nl.

The Beauty of Falling Apart

Hilde Elbers & Heather Ware

The Beauty of Falling Apart is een mentaal experiment via het lichaam, een ongebruikelijke maar verleidelijk precieze oefening in kijken en beleven. We zien hoe twee mensen op heel verschillende manieren vertrouwen trachten te vinden en proberen zich ‘veilig genoeg’ te voelen.

Slippery slopes for golden heels

Stabat Mater project

Het Middeleeuws-Latijnse gedicht Stabat Mater dat onderdeel werd van de katholieke liturgie beschrijft het immense verdriet van een moeder om haar zoon die voor de zonden der mensheid sterft. Het gedicht zette choreografe Hilde Elbers aan het concept van erfzonde nader en kritisch te bekijken. De oorspronkelijke boodschap is ondubbelzinnig: om terug te kunnen komen […]

A Manual for Walking

A Manual for Walking is een liefdevol, confronterend werk dat de grenzen van de kwetsbaarheid aftast. Een performance-event in het moment gecreëerd door de aanwezigheid en energie van publiek en performer samen.

The Animated

The Animated is een uitputtingsslag voor twee vrouwelijke lijven die haast bezwijken onder de kracht van beweging. Bewegen is geen optie, maar een bevel: zij wórden gedanst. Niet de ‘mooie’ dans, maar de losgekoppelde, toegewijde, rauwe en imperfecte dans. Een heftig ritmisch duet dat geen onverschilligheid dult. Ze worden gedreven door het genot van volledige […]