Anthony van Gog

2023 – nu

Anthony van Gog_foto Renate Beense / DansBrabant

Anthony van Gog (Antwerpen, 1996) studeerde in 2019 af aan de Performance opleiding van de Toneelacademie Maastricht. Zijn werk beweegt zich op het grensvlak van theater en beeldende kunst, waarbij hij lichaam, geluid en ruimte telkens opnieuw een spel laat aangaan. Om zijn artistieke werk te voeden volgt hij momenteel een master Filosofie aan de Universiteit van Antwerpen. Na een traject bij Makershuis Tilburg is Anthony als PLAN-maker verbonden aan DansBrabant. Ook Veem House of Performance heeft zich als residentiepartner en coproducent aan Anthony verbonden.

In 2021 maakte Anthony samen met Maarten Heijnens Heartscore, waarin hun lichamen, gedirigeerd door elkaars hartslag, steeds meer met elkaar verweven raakten. Het was, net als hun eerdere samenwerking Breathing Piece, een ‘fysieke partituur’ – een onderzoek naar het lichaam als instrument.

De komende jaren onderzoekt Anthony het ‘zelfloze lichaam’ – het idee dat wij mensen geen vaste kern hebben, maar dat identiteit zich vormt door ons te spiegelen aan wat er buiten ons gebeurt. Zelfontplooiing is zo niet meer een zich gestaag opbouwende ontwikkeling, maar een “naar alle kanten toe vallen, zonder enig houvast”.
Anthony: “Ik zie het lichaam niet als ‘wie’, maar als ‘hoe’. Hoe komt het lichaam op ons over? Hoe verschijnt het aan ons? Dat begint bij materie: de omtrek van het lichaam, de geometrische lijnen en de afmetingen. Maar ook het binnenste, het gebruik en de fysieke mogelijkheden. De verbeelding van een zelfloos lichaam is een spel met al deze elementen – die op elkaar inwerken en weer uit elkaar vloeien. Een constant muterend lichaam.”
Parallel aan dit onderzoek spitst Anthony zich toe op basgeluid. Ook hierin staat het lichaam centraal: hoe sturen bastonen de ruimtelijke atmosfeer en de lichamelijke gewaarwording?

Nienke Rooijakkers, artistiek leider DansBrabant:
“Al tijdens de ontwikkeling van Heartscore zagen we hoe Anthony zocht naar een bewegingstaal die voor hem de essentie van het zijn raakt: een lichaam dat alles kan zijn en ook niets. We hebben Anthony leren kennen als een oorspronkelijk én bedachtzaam maker, voor wie woorden belangrijk zijn – en de vloer zijn spreekbuis. Daar laat hij de bastonen grommen en trillen de ingewanden van de toeschouwer mee.”