Guilherme Miotto

2014 – 2018

© DansBrabant, Renate Beense

Vitale drang
De afgelopen vier jaar werkte Guilherme Miotto samen met DansBrabant, Korzo, Podium Bloos en anderen aan het realiseren van een steviger positie in het (dans)landschap. Eind 2017 richtte Guilherme samen met sociaal werker Amine Mbarki de stichting Corpo Máquina op. Met Corpo Máquina geeft het tweetal nieuwe inhoud aan wat ‘dans maken’ is, met een gestage verdieping en betrokkenheid bij wat dans voor mensen kan betekenen. Aan hun bijzondere artistieke projecten koppelen ze sociaal-maatschappelijke trajecten waarmee ze verschil maken in mensenlevens. Moedig en briljant. De komende jaren werken ze aan hun onafhankelijk platform waarin ze hun eigen inclusieve organisatiestructuur uitvinden. .Ball dat in augustus tijdens Theaterfestival Boulevard in première gaat is het eerste avondvullende project onder de vlag van Corpo Máquina. DansBrabant is hierbij betrokken als coproducent.

.Ball is een avondvullende cross-over tussen freestyle voetbal en dans met in de hoofdrol baltovenaar Nasser El Jackson die ook optreedt als ambassadeur straatvoetbal voor de KNVB. Een voorstelling over lef en de schoonheid van dat wat bevochten moet worden. Net als in zijn eerdere werk ontvouwt choreograaf Guilherme Miotto in .Ball de vitale drang, ontwapenende kracht en onverzettelijke tederheid van een lichaam dat wil overleven.

Met zijn onconventionele benadering laat Guilherme in zijn bewegingstaal alle esthetische hoop  varen en laat ons juist daardoor een nieuwe schoonheid in de dans ontdekken.

Historie
Vanaf het moment dat Miotto zijn intrede deed in de Nederlandse dans introduceerde hij een eigen signatuur. Eerst als danser in het werk van onder andere Krisztina de Châtel, Bruno Listopad, Emio Greco en T.r.a.s.h. Recentelijk als maker van eigenzinnige radicale voorstellingen. Als docent aan de Fontys Dansacademie in Tilburg en de Toneelacademie Maastricht ontwikkelde hij zijn eigen Instinctive Performance methode die de persoonlijke karakteristieken en impulsen van de performer cultiveert. Miotto werkt vanuit de veronderstelling dat onze ervaring van de wereld zich niet alleen in onze hersenen nestelt, maar vooral ook in ons lichaam. Deze fysieke opslag van ervaringen bepaalt vanuit ons diepste onderbewustzijn onze manier van bewegen. In zijn werk vraagt hij zijn performers hun lichaam te openen en de aanwezige, persoonlijk lagen van instinctieve, fysieke kennis te activeren. Miotto’s werk is in verschillende opzichten paradoxaal. Het is intens en ongeremd, maar komt tegelijkertijd voort uit bedachtzaamheid en reflectie. Het is sterk theatraal, zonder neiging tot anekdotiek. De theatraliteit die voortkomt uit een intensieve lichamelijke benadering eist virtuositeit en technische controle van de danser maar oogt daarentegen ongepolijst en ongecontroleerd. Technische beheersing is voor Miotto geen doel op zich, hij stelt het volledig ten dienste van de inhoud. Van zijn dansers vraagt hij niet alleen een fysieke maar vooral ook een mentale toewijding.

Guilherme Miotto werkt sinds twee jaar vanuit Breda en heeft zich als maker verbonden aan Podium Bloos. Korzo in Den Haag was als producent betrokken bij Miotto’s eerste schreden op het makerspad. In 2013 ging Unpunished in première in CaDance. Met het verrassende Gefallen voor twee b-boys maakte hij grote indruk tijdens Voorjaarsontwaken (2014) evenals met de solo Rise Up voor b-boy Menno van Gorp (CaDance 2015). Bij deze laatste twee producties haakte DansBrabant aan als co-producent en samenwerkingspartner.

prijs
Begin februari 2015 kreeg Miotto de André Gringas Award. De prijs wordt sinds 2013 jaarlijks toegekend aan choreografen die artistiek risicovol en inventief buiten de gebaande paden durven te bewegen. Bij het uitreiken van de award meldde de jury dat Miotto met recht ‘hardcore’ genoemd kan worden. Uit het juryrapport:

Vanuit zijn radicale integriteit maakt Miotto voorstellingen met een zeer eigen, tegendraadse vorm. Als onontkoombare poëzie, rauw en delicaat tegelijkertijd. Zijn werk ademt de complexiteit van deze tijd, met zijn performers die voortgestuwd lijken te worden door hun omgeving, hun lichamen zoekend naar balans.

De enorme focus, drive en authenticiteit waarmee Miotto de afgelopen jaren zijn choreografische ambities vorm geeft, alsmede de lichamelijke radicaliteit en rauwe poëzie van zijn werk, maakt het voor DansBrabant meer dan logsich om met hem in zee te gaan. Meer continuïteit in de context van een levendige stad en een experimenterend Brabants dansveld, gekoppeld aan (inter)nationale partners geeft hem de ruimte om verder te groeien. De generositeit waarmee hij vakgenoten en buitenstaanders laat delen in zijn Instinctive Performance methode en zijn maakprocessen, spelen een rol in de motivatie om samen te werken. Zijn nieuwsgierigheid naar de werking van het lichaam in alle mogelijke contexten maakt van hem een bruggenbouwer tussen stijlen, generaties, werelden… Parallel aan het ontwikkelen van zijn artistieke lijn initieert Miotto verschillende bijzondere projecten met name met jongeren en ouderen. Een manier van werken die zijn geloof in de zeggingskracht van dans tot ver buiten de theaterzaal brengt.

Rise Up

Met het verrassende stuk Gefallen voor twee b-boys maakte choreograaf Guilherme Miotto al indruk tijdens Voorjaarsontwaken van Korzo en in DansBrabants The Body Building op Theaterfestival Boulevard afgelopen zomer. Nu gaat Rise Up in première, een solo speciaal gemaakt voor de meervoudig breakdance wereldkampioen Menno van Gorp. In een schimmige tussenwereld biedt hij moedig weerstand tegen de dood. Maar wat als hij eraan […]

Gefallen

Twee performers vallen uit de gratie. Zij gaan een speelse strijd aan met de zwaartekracht waarbij het hun grootste uitdaging is om rechtop te staan. Gaan ze landen? Of stijgen ze op? In dit nieuwe werk wordt Guilherme Miotto’s onmiskenbare handtekening gemengd met breakdance, in een toneelbeeld van de gerenommeerde scenograaf Peter Missotten. Een coproductie […]

.Ball

Als kleine jongen raakt de in Tilburg Noord opgroeiende Nasser verslingerd aan de bal. Lange dagen maken ze met elkaar, hij en de bal, soms zijn ze wel acht uur samen, altijd op straat. Open om anderen in zijn grote liefde te laten delen, groeit Nasser uit tot een jongeman die door het eindeloze oefenen […]

Portraits

Tien jonge mensen delen het toneel met elkaar en laten voor de ogen van het publiek elkaars belevingswereld zien. Tot dan toe zijn het twee totaal verschillende werelden. De vijf jonge mannen zijn in aanraking geweest met justitie en hebben onlangs hun vrijheid weer teruggekregen. De vijf jonge vrouwen zijn vierentwintig uur per dag bezig […]

Even Worse

In Even Worse zet choreograaf Guilherme Miotto drie van de meest opvallende dansers uit de urban- en hedendaagse danswereld in een theatrale setting. Na het donkere duet Gefallen (2014) voor b-boys Joey Schrauwen en Menno van Gorp en de solo Rise Up (2015) – die Van Gorp een nominatie voor een Zwaan opleverde – maakt Miotto nu het trio Even Worse. Shane […]

Shango Trio

In Shango Trio onderwerpt Guilherme de relatie tussen lichaam en geest wederom aan een spannend onderzoek. Houdt het lichaam de geest gevangen of manipuleert de geest het lichaam?

In Memory of a Projection

De Braziliaanse choreograaf Guilherme Miotto toont in In Memory of a Projection drie lichamen op zoek naar hun menselijkheid of naar dat wat menselijk zou kunnen zijn. De lichamen pogen, trachten, tasten af, proberen en proberen opnieuw.

Schau’n se mal um die Ecke

Nederlandse première op Theaterfestival Boulevard 2015 Waar wordt het levendige lichaam leeg, wordt schoonheid lelijk en verliest het lichaam haar vorm? Drie jonge, sterke danseressen met elk een intens ontwapenende kleur tezamen in een persoonlijk palet dat een steeds sterieler schilderij wordt. In het danstrio Schau’n se mal um die Ecke brengen zij naar boven […]