Exchange Project

Keep your coins, I want (ex)change.

Spullen, diensten, kennis, vermaak, onzin. De hele dag wisselen mensen met elkaar uit. In de westerse samenleving krijgt die uitwisseling steeds meer het karakter van een transactie. Op basis van een overeenkomst worden goederen en diensten tegen geld geruild. Wat als deze gestandaardiseerde overeenkomsten wegvallen? Of als we ergens komen waar andere standaarden gelden, in een ander cultuur bijvoorbeeld?

Godelieve Spaas (lector New Economies bij Avans Hogeschool) en The100Hands brengen met Exchange Project de werelden van podiumkunsten, wetenschappelijk onderzoek en ondernemen samen. De makers vinden elkaar in een nieuwsgierigheid naar ‘exchange’ voorbij transactie. Zij vragen zich af wat dat betekent voor onze manier van verbinding en hoe we relaties aangaan. Met welk ongemak gaat het ontbreken van regels gepaard? Kun je in dialoog anders waarde bepalen? Op basis van persoonlijke ervaringen, praktijkvoorbeelden, wetenschap en eeuwenoude tradities geven ze vorm aan een hedendaags ritueel.

Het project bestaat uit verschillende modules; scènes, interactieve situaties, verhalen en lectures waarmee bezoekers verleid worden om samen ‘de dans’ van uitwisseling te onderzoeken. Reflecties op efficiëntie, snelheid, urgentie, het belang van persoonlijk contact en vertrouwen tijdens een uitwisseling roepen de vraag op wat ons een beter leven met elkaar en de omgeving kan bieden. De gedeelde ervaring uit de modules, waarin de vaste regels en vormen die we kennen voor even worden losgelaten, vormt hier de basis voor. De makers hebben geen utopisch antwoord, maar de overtuiging, dat net als bij een traditionele assembly, ieder een stukje van de puzzel in handen heeft.

Het Exchange Project is een aanjager van dialoog tussen verschillende domeinen en groepen mensen over de (meer)waarde van een verbonden uitwisseling. Elke module kan op zichzelf de basis zijn voor een gesprek, brainstorm of verfrissende ervaring binnen verschillende contexten/werkkringen. De voorstelling die later in 2021 uitkomt brengt al deze elementen samen en ontrafelt het fenomeen ‘uitwisseling’ in een bredere sociaal-economische context.

In januari 2021 wordt er o.a. in Club SoDa tien dagen aan het project gewerkt. Deze periode wordt op 28 januari 2021 afgesloten met een informele presentatie voor genodigden.

Het publiek kan zowel fysiek als digitaal aanwezig zijn.
Meer informatie over inschrijven begin januari 2021.