Explosie van energie

Videoblog Bonjour Welt


Domein voor Kunstkritiek
 blogt in opdracht van Tilburg Dansstad over de Dansmaand

Bonjour Welt! is een tweedaags uitwisselingsprogramma dat op 15 en 16 oktober plaatsvond in De NWE Vorst. Het Brabantse dansveld werkt aan een stevige internationale uitwisseling. De samenwerking tussen DansBrabant, De NWE Vorst en het Duitse netwerk tanz.tausch levert een rijk programma op dat thema’s naast en tegenover elkaar zet, jong en rijp werk bij elkaar brengt en de ontmoeting centraal stelt.

Het Domein-videoteam gaat in gesprek met het uit Bonn afkomstige gezelschap CocoonDance. Hun Momentum is een hypnotiserende, zweet-opwekkendedansclubvoorstelling die een tastbaar gevoel van verbondenheidbewerkstelligt tussen dansers en publiek. Ritme, snelheid en de fusievan licht en geluid genereren een gedeelde energie.

Video: Matthijs Klaassen
Interview: Evelien van de Sanden