PLAN Talentontwikkeling Brabant

Theater, dans en circus

PLAN is een beproefd samenwerkingsverband van tien culturele partners in Brabant, waarbij met zorg geselecteerd jong podiumkunsttalent geholpen wordt om de eigen artistieke signatuur en werkwijze te ontwikkelen. Ontwikkeling op maat, verfijnd en geïnspireerd door de oprechte betrokkenheid van de tien partners. PLAN wordt gedragen door: Festival Cement, Theaterfestival Boulevard, DansBrabant, Het Zuidelijk Toneel, Festival Circolo, De Nieuwe Vorst, Podium Bloos, Parktheater Eindhoven, United Cowboys en Theater Artemis.

PLAN is een open, democratisch samenwerkingsverband, voortdurend meebewegend met de makers en de maatschappelijke ontwikkelingen. Met makers aan het begin van hun carrière wordt stevig nagedacht over waar ze naartoe willen: het maakt vervolgstappen logischer en biedt hen meer mogelijkheden voor de toekomst. Er is letterlijk en figuurlijk ruimte voor de makers. PLAN is zorgvuldig en geduldig. Daadkrachtig en introspectief.

PLAN biedt op twee niveaus ruimte aan jonge makers: in broedplaatsen en in meerjarige trajecten.

In de broedplaatsen kunnen makers hun eerste stappen zetten en zichtbaar maken. Tegelijkertijd is het een kennismaking tussen een maker en partner(s), op basis waarvan een lange(re) samenwerking tot stand kan komen. Er zijn broedplaatsen in Breda, Tilburg, ’s-Hertogenbosch en Eindhoven.

Elk jaar kunnen de tien partners, die samen de redactie vormen, talenten voordragen voor een meerjarig traject. Dat gebeurt op basis van een motivatie van de partner en een ontwikkelplan van de maker. De makers kunnen rekenen op ondersteuning en expertise van alle partners uit de redactie.

PLAN is maatwerk. De redactie, en de gekozen mentor specifiek, stelt de maker en zijn/haar ontwikkelbehoeften centraal. De diversiteit van trajecten van de afgelopen jaren illustreert dat.

Bij PLAN is plek voor danstalent, voor theatertalent, voor circustalent, en voor alle interdisciplinaire tussenvormen. Die veelzijdigheid van PLAN past ook bij de wens van veel PLANmakers om niet meteen in een hokje gezet te worden, maar juist te kunnen experimenteren in de brede ruimte en met verschillende disciplines. Grenzen tussen disciplines vervagen en juist daarom is het netwerk zo bruikbaar. De PLANpartners zien makers, geen disciplines.
PLAN is vanaf 2014 ontwikkeld in en mét de Provincie Noord-Brabant en ontvangt sinds 2017 rijksmiddelen voor talentontwikkeling. PLAN wordt ondersteund door het Fonds Podiumkunsten en functioneert in de context van Talenthub Brabant van de Provincie Noord-Brabant en Kunstloc Brabant.