Inclusive

Redesigning Spaces door Fontys Dansacademie i.s.m. DansBrabant

LOGO_EXCLUSIVE 6cm kopie

Inclusive was een twee jaar durend onderzoeksprogramma waarin Fontys Dansacademie, Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen en Konzervator Jana Deyla Praag samenwerkten aan het thema van ‘Inclusive Dance and Movement practice, the transferable skills of the dance artist’. Het doel van het project is een nieuwe visie te ontwikkelen op het dansende lichaam en het bijstellen van het dansvakonderwijs op basis van nieuwe inzichten. Iedere academie heeft daarbij zijn eigen focus. In Antwerpen is dat Rethinking Bodies, in Praag is dat Redefining Career en in Tilburg is het Redesigning Spaces. Iedere academie heeft daarbij ook een werkveldpartner die de opgedane kennis en inzichten uitdraagt, verder verspreidt en linkt aan de eigen praktijk. Voor de Fontys Dansacademie is DansBrabant binnen het netwerk van Tilburg Dansstad de werkveldpartner.