Moving Futures

Nieuwe dansmakers gaan het land door

Moving Futures is een initiatief van vijf talentontwikkelaars in de dans: Dansmakers Amsterdam, Dansateliers, DansBrabant, Generale Oost en Random Collision. Met het landelijk gespreide netwerk en een krachtenbundeling met lokale theaters en partners, streven de danshuizen ernaar om een nieuwe generatie choreografen op landelijke schaal zichtbaar te maken.

Het netwerk Moving Futures wordt gedragen door een gedeelde visie op hoe talentontwikkeling vorm te geven voor een nieuwe generatie dansmakers. Het faciliteert een kritische dialoog, waardoor werkmethodes, identiteit, denken en opereren aangescherpt worden. Het netwerk en festival fungeren als ontmoetingsplek voor makers, publiek, programmeurs en producenten. Het festival biedt naast de programmering, een rijk en kaderend randprogramma, dat het publiek uitnodigt de choreografen op verschillende manieren te ontmoeten. Door gerichte samenwerking tussen de partners en met de lokale theaters en verschillende partners, streven de huizen naar zichtbaarheid en het bouwen aan naamsbekendheid voor een nieuwe generatie choreografen.

MOVING FUTURES geïnitieerd door:
Suzy Blok | Algemeen Directeur, Dansmakers Amsterdam
Kristin de Groot | Algemeen Directeur, Dansateliers, Rotterdam
Eve Hopkins | Artistiek Directeur, De Nieuwe Oost, Arnhem
Kirsten Krans | Directeur Random Collision, Groningen
Heleen Volman | Artistiek Leider, DansBrabant, Tilburg