Missie

DansBrabant ondersteunt talentvolle choreografen op weg naar een sterke beroepspraktijk en een onafhankelijke positie in het regionale en (inter)nationale dansveld; werkt als ontwikkelinstelling aan een vitaal dansklimaat in de provincie Noord-Brabant en opent uiteenlopende en uitdagende perspectieven in de dans. Wij zijn een unieke pijler onder het dansklimaat in de provincie Brabant.

Wij zetten de maker en zijn of haar ontwikkeling voorop en plaatsen ons nadrukkelijk binnen de ontwikkelingen in het culturele veld (ontschotting, het werken met verschillende disciplines en netwerken, toegankelijkheid van schaarse middelen). We signaleren tendensen in deze tijd van verandering en transitie (globalisering, technologische ontwikkeling, medialisering). Op basis daarvan kiezen we onze makers en projecten.

Er zíjn voor de makers, dat is onze eerste taak en missie. Wij stellen ons op als mentor en mede-maker. Onze werking bestaat uit een voortdurende kritische dialoog en constructieve bevraging op artistiek-inhoudelijke, zakelijk-strategische en maatschappelijke positionering. Dat is arbeidsintensief, maar in de praktijk doeltreffend. Daarnaast bieden we studio- en atelierruimte en ondersteuning op het gebied van de productie, p.r. en marketing.

We werken aan duurzaamheid in lange lijnen, aan een betere positie voor choreografen in een hybride, toekomstbestendige makerspraktijk, aan de opbouw van een pluriform én samenhangend dansveld en aan een vruchtbaar en dynamisch dansklimaat in de provincie, in Nederland en over de grens.

DansBrabant wordt structureel gesubsidieerd door de provincie Noord-Brabant en de Gemeente Tilburg.