Missie

DansBrabant is een stimulator en katalysator voor dans en choreografie met (inter)nationale inslag. DansBrabant werkt vanuit Tilburg voor en met choreografen en dansers; (h)erkent talent, stelt ontwikkeling centraal, stimuleert uitwisseling, biedt coaching en begeleiding op artistiek en zakelijk gebied, begeeft zich actief en verbindend in de driehoek productie, presentatie, publiek en werkt nadrukkelijk aan zichtbaarheid en brede, maatschappelijke waardering voor de schoonheid van het avontuurlijke en onbekende in de dans. Bij het scheppen van voorwaarden voor de ontwikkeling van talentvolle makers richt DansBrabant zich op:

– (co)producentschap, residenties, proeftuinprojecten, onderzoek

– creëren van netwerken: (inter)nationale uitwisseling

– vergroten van draagvlak: marketing en promotie

In het Brabantse danslandschap is in korte tijd veel veranderd. Per 1 januari 2013 sloot Danshuis Station Zuid zijn deuren en stopte ook Productiehuis Brabant haar activiteiten. In dit danslandschap in transitie draagt DansBrabant zorg voor continuïteit en pluriformiteit en stimuleert samenwerking tussen choreografen en hun initiatieven.

Een eerste noodzaak is er voor te waken dat de choreografen die de afgelopen jaren hebben bijgedragen aan het gezicht van de Brabantse dans zich verder kunnen ontplooien. Op 1 januari 2013 startte DansBrabant met Jelena Kostic, Arno Schuitemaker, Pia Meuthen en Jan Martens. Met deze choreografen en met toekomstige instappers wordt een traject afgelegd dat is gericht op het creëren van een zelfstandige beroepspraktijk en het innemen van een stevige positie in het (inter)nationale danslandschap, al dan niet binnen een structuur van coöperatieve werkvormen.

Door middel van residenties, onderzoeksperiodes en kleinere proeftuinprojecten heeft DansBrabant aandacht voor nieuwe aanwas en worden er kansen gecreëerd voor aanstormend talent. Hiervoor wordt samengewerkt met o.a. Theater De NWE Vorst, Festival CEMENT, Theaterfestival Boulevard, Podium Bloos en De Stilte. Het provinciebrede gesprek tussen producenten en programmeurs leidt tot een breed spectrum van gesignaleerd talent, trajecten met evenwichtige aandacht voor artistieke en publieksontwikkeling en tot een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor pluriformiteit en kwaliteit in de dans. In 2013 werd in een drietal residenties en een proeftuinproject gewerkt met Hilde Elbers. Per 1 januari 2014 stapt Hilde Elbers in als nieuwe maker bij DansBrabant.

DansBrabant werkt met choreografen met uiteenlopende signaturen met als gemeenschappelijke waarden: een onderzoekende houding, een theatrale invalshoek, het stellen van fysieke expressie boven virtuositeit en het oprekken van de kaders van de dans. In het werk van deze choreografen is altijd sprake van nieuwsgierigheid naar de omgeving en naar de ander, naar mens en maatschappij. Het werk is zo doende relevant, gastvrij en grensoverstijgend.

DansBrabant stelt expliciet vragen over het belang van het werk dat wordt gemaakt. Choreografen worden gestimuleerd om rondom de thema’s die hen bezighouden samenwerkingsverbanden op maat te zoeken zodat hun voorstellingen in een breder (maatschappelijk) kader geplaatst kunnen worden. Choreografen die met DansBrabant werken, presenteren zich zodoende niet alleen in de zaal maar zijn ook actief buiten de muren van het theater, in zowel de stedelijke als de landelijke omgeving.

Voor het vergroten van kansen van talentvolle choreografen is naast hun eigen ontwikkeling een gezond en stimulerend klimaat van groot belang. Daarom stelt DansBrabant zich naast talentontwikkelaar nadrukkelijk op als initiator en begeleider van trajecten en activiteiten gericht op het sterker maken van de sector dans. Dat gaat van organisatorische zaken als het zoeken naar coöperatieve werkvormen, tot het faciliteren van gezamenlijke behoeftes zoals professionele danstrainingen, tot het vergroten van draagvlak door het geven van woorden aan dans en het stimuleren van het gesprek over dans (zie ook DansDossier).

Wil je ons een plan voorleggen voor onderzoek dat je wilt doen, een residentie die je zou willen vormgeven of een productie die je zou willen maken, neem gerust contact met ons op. Ook als je met ideeën rondloopt die aansluiten bij de werking van DansBrabant of als je anderszins bij onze activiteiten betrokken wilt worden.