Welkom: Katoo Vanhouttegehm

Nieuwe productiemedewerker

Door gedreven cultuurliefhebbers in familie en vriendenkring kwam Katoo, jong en onbezonnen, dagelijks in contact met theater en dans. Als Vlaamse komt ze terecht in Tilburg waar ze als docerend theatermaker allerhande samenwerkingen blijft opzoeken.

“Ik ben mijn hart verloren aan Brabant en sta te springen om te ontdekken wat de makers van vandaag allemaal in petto hebben. Ik steek graag met alle energie die in me zit m’n handen uit m’n mouwen om bij te dragen aan de vele verschillende projecten die DansBrabant ondersteunt en aanbiedt.”

Katoo is dit voorjaar gestart als productiemedewerker bij DansBrabant en is de directe collega van de al even enthousiaste Leon Caarls.