Omgeving

infographicTanzmesseXL

Per 1 januari 2013 heeft DansBrabant zich in Tilburg gevestigd onder leiding van Heleen Volman (artistiek) en Jan Zobel (zakelijk) en is er onderdak gevonden bij dans– en performancegezelschap T.r.a.s.h. Per 1 juni 2013 nam Wim van Stam het stokje over van Jan Zobel die als directeur van Theater De NWE Vorst verder gaat. Met behoud van eigen artistieke kleur en identiteit delen T.r.a.s.h. en DansBrabant kantoorruimte, studio’s, een zakelijk leider en een communicatiemedewerker en zoeken zij verder hoe er nog meer voordeel uit de samenwerking te halen valt. Inmiddels hebben de clubs er kantoorruimte en een studio in Theater De NWE Vorst bij gekregen. Als theater dat al decennia lang investeert in de dans en de ontwikkeling van nieuwe makers en beiden een warm hart toe draagt, is Theater De NWE Vorst de plek bij uitstek om als moederpodium op te treden voor beide partners.

DansBrabant beweegt zich in een dansveld waarin flink is huisgehouden. Hoe dan ook heeft het heden zijn wortels in wat daar aan vooraf ging.  Danserscollectief, Zuil van Volta, Villa Danthe, in de jaren ’80 waren dit de namen van groepen die het Brabantse danslandschap vorm gaven. Eigenwijs, tegendraads en theatraal. En zo bleef het. Met het halen van Raz / Hans Tuerlings naar Brabant zo’n vijfentwintig jaar geleden, kreeg de dans uit het zuiden een nog radicaler gezicht en sprak de provincie de ambitie uit om ook landelijk mee te tellen. Vanaf dat moment investeerde Noord-Brabant serieus in het verbeteren van het dansklimaat. En weer ging de gulden regel ‘geld maakt geld’ op: binnen enkele jaren wist Raz met beleid en kwaliteit ondersteuning van de rijksoverheid te verwerven en het provinciale startbedrag te verveelvoudigen.

Nieuwe spelers in het veld deden hun intrede. Hier speelde Productiehuis Brabant een belangrijke rol: United-C, Pia Meuthen, Sonja Augart, Helma Melis, T.r.a.s.h., Vloeistof, LaLa… De investeringen wierpen hun vruchten af. In de provincie ontwikkelde zich een rijk en divers dansveld waarin experimenteerdrang de factor bij uitstek bleef. Steeds op zoek naar beweging, uitersten, het onderzoek voorop. “Hier wordt geen flauw werk gemaakt”, aldus Jan Zobel. Met de komst van Danshuis Station Zuid zou de dans zich verbreden en een groter publiek aanspreken. De historisch grote bezuinigingsronde op de kunsten van het kabinet Rutte 1 maakte hier een einde aan. Zowel Danshuis Station Zuid als Productiehuis Brabant zagen zich gedwongen om per 1 januari 2013 hun deuren te sluiten en hun activiteiten te staken. De dans in de provincie Noord-Brabant verloor hiermee 75% van haar middelen.

Er wordt nog steeds gedanst in de provincie: De Stilte bedient op onnavolgbare wijze een jeugdig publiek tot ver buiten de landsgrenzen en ook T.r.a.s.h. roert zich met zijn radicaal anarchistische werk op (inter)nationaal niveau. Naast een bescheiden bedrag voor Helma Melis zijn dit de clubs die provinciaal gedragen worden en beiden weten zich voor de periode 2013–2016 gesteund door het landelijke Fonds Podiumkunsten. Om iets van haar werking en gedachtegoed door te geven werd begin 2012 vanuit Productiehuis Brabant een plan ingediend bij de Provincie Noord-Brabant voor de ‘ontwikkelingsfunctie dans’ voor de periode 2013–2016. Samenwerking met bestaande partijen als T.r.a.s.h. en Theater De NWE Vorst was substantieel onderdeel van de plannen waarvan eind september 2012 bekend werd dat ze gehonoreerd zouden worden.

Naast deze samenwerking maakt DansBrabant deel uit van Tilburg Dansstad: een samenwerking met Theaters Tilburg, Theater De NWE Vorst, Factorium en Fontys Dansacademie. Alle faciliterende dansinstellingen van de stad slaan de handen ineen om van Tilburg de dansmagneet van Zuid-Nederland te maken, voor professionele danskunstenaars en amateurdansers, voor buitenlandse choreografen en bezoekers. Activiteiten van Tilburg Dansstad zijn Oktober Dansmaand, International Choreographers Week (voor de vierde keer in maart 2014) en DansNacht in juni. Met zowel Dansmaand als Dansnacht, zet Tilburg Dansstad sterk in op de stad als podium. Tilburg als huis voor de dans waar de samenkomst van danskunstenaars met de meest uiteenlopende achtergronden artistieke beweging brengt.

Op nationaal niveau maakt DansBrabant deel uit van het nieuwe netwerk Moving Futures. Geboren uit een gevoel van verantwoordelijkheid voor het zichtbaar maken van het werk van beginnende choreografen en met het oog op het in stand houden van de diversiteit in de Nederlandse hedendaagse dans zijn Dansateliers (Rotterdam), Dansmakers Amsterdam, Random Collision (Groningen), Generale Oost (Arnhem) en DansBrabant (Tilburg) een constructieve dialoog aangegaan die is uitgemond in een stevige onderlinge samenwerking. Zo is een klein ‘jong werk’ festival in het leven geroepen dat getoond wordt in verschillende steden. Daarnaast wordt voor één maker een ontwikkeltraject uit gestippeld dat door de verschillende instellingen wordt vormgegeven  De aftrap van dit nieuwe netwerk vond plaats tijdens Festival PUNCH!, oktober 2013 in Amsterdam.

Op internationaal niveau zet DansBrabant verschillende lijnen uit. Er wordt o.a. geïnvesteerd in een stevige samenwerking met Keulen en Loft Leipzig, uitmondend in het uitwisselingsprogramma Almost Famous. Ook is DansBrabant als actief lid toegetreden tot StudioTrade, een Europees netwerk van choreografen, producenten en dansorganisaties dat een internationale uitwisseling van studiofaciliteiten, onderzoek en creatie mogelijk maakt en makers in nieuwe contexten en nieuwe markten introduceert. Kernpartners in StudioTrade zijn: Silke Z | Resistdance — Keulen — Duitsland, Zodiak Center for New Dance — Helsinki — Finland, Stéla — Saint Etienne — Frankrijk, Arts Printing House — Vilnius — Litouwen, Compagnie Humaine — Nice — Frankrijk, Legitimate Bodies Dance Companie – Birr – Ierland, Vo’Arte – Lissabon – Portugal, Digital Dance – Essex – Verenigd Koninkrijk.

Hoe ver de ambitie ook rijkt en hoe ver de choreografen met wie we werken hun vleugels ook uitslaan, een goede thuisbasis, een warm nest waar je kunt terugkeren, opladen en ervaringen kunt delen, blijft onontbeerlijk. DansBrabant bouwt dat nest. Niet in materiële zin, want we blijven klein, flexibel en mobiel, maar in de zin van aandacht en betrokkenheid die zich op verschillende plekken kan manifesteren. Dicht bij onszelf, dicht bij de rest van de wereld. In Brabant en Beyond.