GEZOCHT

Media-/visuele redactie stagiair(e)

Kristel van Issum – Catalog of Shadows #1


Aanleiding

Kristel van Issum was tot 2017 artistiek leider van het fameuze Tilburgse dansperformancecollectief T.r.a.s.h (‘punkrock van de dans’). Twintig jaar lang maakte zij voorstellingen en performances voor de theaterzaal en korte dansfilms. Na het wegvallen van T.r.a.s.h. heeft Kristel de afgelopen jaren tijd en ruimte gemaakt om vele gesprekken te voeren met andere kunstenaars, inspirators en co-creators, haar archief door te nemen en haar beroepspraktijk opnieuw vorm te geven voor de toekomst.

Via zelfreflectie en een voortdurende dialoog met partner DansBrabant heeft Kristel plannen gemaakt voor een praktijk waarin kunst, leven en leren steeds meer samenvallen, waarin het proces van ontwikkelen, uitwisselen, delen en vermenigvuldigen het product is, waarin zij zo transparant mogelijk werkt en haar werkprocessen overdrachtelijk naar en deelbaar maakt met publiek, studenten en collega’s.

Onder de titel Document Series heeft Kristel een vijfjarenplan gemaakt waarin haar nieuwe manier van werken vorm krijgt. Het is een raster, een veld van ideeën, een doorlopend atelier waarin zij in dialoog met eerder werk aanknopingspunten vindt voor nader onderzoek en nieuwe projecten. Eerste uitkomsten waren de film-& perfomanceinstallatie Catalog of Shadows #1 rondom verschillende vrouwbeelden die op Theaterfestival Boulevard in première ging en de recente dansfilm THE SOLDIER over de stereotypes rondom held en anti-held. De werkvormen variëren van foto-, film-, live- en ruimtelijke installaties, korte films, groepsateliers, projecties, bewegingsonderzoek tot clips, games en podcasts.

We zoeken
We zijn nu naarstig op zoek naar een redactiestagiair(e) die samen met de kunstenaar, haar dramaturg en het team van DansBrabant in het spannende archief aan audio-opnames van gesprekken en teksten over o.a. stereotypering en popcultuur wil duiken. Een enthousiaste en gestructureerde researcher op HBO+niveau met een grote interesse in kunst en cultuur, die kan schiften en selecteren en met ons wil nadenken over welk materiaal geschikt is om online te presenteren. We werken gezamenlijk met jou en een webdesigner en -bouwer toe naar een digitaal archief van artistieke maakprocessen in tekst, beeld en audio, waarbij de bezoeker een stevig inhoudelijke blik kan werpen op de hybride makerspraktijk van een van de meest eigenzinnige kunstenaars in Nederland.

Periode
De stage loopt van september t/m december. Gemiddeld 2 dagen per week. De maandelijkse vergoeding bedraagt € 100,-. Reageer door voor 16 augustus een korte motivatie en CV te sturen naar Dirk Verhoeven, communicatie DansBrabant, pr@dansbrabant.nl.

* vanwege de vakantieperiode verlengden we deze oproep.