Filmvertoning Citizen Jane

Pop Up Cinema & DansBrabant

citizenjane

Citizen Jane: Battle for the City – Matt Tyrnauer
(Engels gesproken/ ondertiteld)

Wat gebeurt er als burgers het heft in eigen hand nemen en strijden voor behoud van hun eigen leefomgeving en verbetering van de openbare ruimte? Een krachtige documentaire over een bijzondere vrouw die eigenhandig de stadplanning van New York ontregelde.

Deze film wordt gepresenteerd i.s.m. DansBrabant en Fontys Dance Academy in het kader van Making Space, een jaarlijks terugkerend project waarin choreografen en choreografen in de dop onderzoeken wat hun werk betekent in de openbare ruimte: hoe kijken ze/we ernaar en hoe ervaren ze/we die ruimte.

Als voorfilm wordt een korte dansfilm vertoond waarin gespeeld wordt met dans in een andere omgeving dan het theater. De makers vertellen kort over hun maak- en werkproces.

Citizen Jane
De Amerikaans-Canadese publicist en activist Jane Jacobs (1916-2006) begon haar carrière als journalist en groeide in de jaren vijftig en zestig uit tot een invloedrijk activist met voor die tijd behoorlijk controversiële ideeën over stedenbouwkundige ontwikkelingen en stadsplanning. Zij zag dat de zogeheten stadsvernieuwing meer kapotmaakte dan opbouwde en bracht buurtbewoners in beweging om te protesteren tegen onteigening. In haar boek The Death and Life of Great American Cities schrijft ze dat de stad haar vitaliteit en het welzijn en de veiligheid van haar bewoners vooral ontleent aan de diversiteit van mensen en activiteiten in de straten. Dit alles bracht haar regelmatig in conflict met de New Yorkse stadplanner Robert Moses en diens ideeën over de moderne stad, waar oude buurten door eenvormige woontorens werden vervangen en snelwegen dwars door woonbuurten werden gepland. De film is samengesteld uit een schat aan beeldmateriaal van de jaren twintig tot nu en interviews met tijdgenoten en deskundigen, en geeft zo een breed overzicht van dilemma’s en mogelijkheden in de moderne stad.

Dinsdag 3 oktober, Theater De NWE Vorst, Tilburg (NL)
Start: 20.00 – Grote Zaal
Tickets: Vroege vogel tot 1 okt: € 4,- / Regulier € 7,- / FHK € 3,50

ENGLISH:
Citizen Jane: Battle for the City – Matt Tyrnauer
(English spoken / subtitled)

What happens if citizens take control over their own living environment and battle for improvement of the public space in the city? Citizen Jane is a strong documentary about a special woman that influenced New York’s cityplanning.

This film is presented in collaboration with Dansbrabant and Fontys Dance Academy as part of the project Making Space, a yearly returning project where choreographers and choreographers to be will be researching their work within the public space: how do we/they look at, feel and experience this space.
Before the main film we will show a short dance film which focuses on presenting dance in other spaces than the theatre. The maker of the film will be interviewed and will talk about the working process.

Citizen Jane
The Canadian-American publicist and activist Jane Jacobs started her career as a journalist. Over the course of the 1950s and 1960s, she became an influential activist who propagated what were then controversial ideas about urban development and city planning. Jacobs, who died in 2006 at the age of 89, saw how so-called “urban renewal” programs destroyed more than they created, and she inspired local people to protest against the expropriation of their environment. Her book The Death and Life of Great American Cities proposes that cities owe their own vitality and the safety and well being of their inhabitants to the diversity of people and activities on the streets. Her opinions brought her into frequent conflict with the New York urban planner Robert Moses, who had very different ideas about what should constitute a modern city: he advocated replacing old neighbourhoods with uniform apartment blocks and highways cutting right through residential areas. Citizen Jane: Battle for the City consists of an abundance of archive footage spanning from the 1920s to the present day, and includes interviews with contemporaries and experts in the field. It offers a broad overview of the dilemmas and opportunities encountered in the modern city.