Redesigning Spaces

2015 & 2016

© Amat Bolsius

In het kader van het Europese programma Erasmus+ wordt de dansguerrilla die al jaren wordt georganiseerd door Tilburg Dansstad in 2015 onderdeel van het Redesigning Spaces project. Onder het overkoepelende thema van ‘the transferrable skills of the dance’ geeft Fontys Dansacademie met drie andere academies in Europa vorm aan een programma waarin dans onderdeel is van een verandering in perceptie en benadering van grote, maatschappelijke thema’s. Hiermee worden impulsen gezocht voor onderwijsvernieuwing. DansBrabant treedt op als werkveldpartner en is aanspreekpunt voor- en spreekbuis naar het professionele veld.

De guerrilla werd in 2015 gehouden van zondag 18 t/m vrijdag 23 oktober. Er zijn vier vierdejaars Bachelor Choreografie studenten (Ivana Diboune, Evangelos Biskas, Luisa Schmitz en Annemijn Rijk) en vier choreografen uit het professionele werkveld betrokken (Daniel Almgren Recèn, Katja Heitmann, Loïc Perela en Liat Waysborth); er zijn ruim 80 deelnemende studenten uit Tilburg, Antwerpen, Praag en Leeds. De choreografen vinden hun weg in het stadscentrum en er zijn voorstellingen op donderdag, vrijdag en zaterdag. DansBrabant begeleidt de week en bereidt de guerrilla inhoudelijk voor samen met de acht deelnemende choreografen en twee betrokken coaches.

Tijdens de voorbereiding stuiten we op de belangrijke vraag waarom we dit eigenlijk doen. De antwoorden bevatten een accentverschuiving die in de toekomst veel kan gaan betekenen voor het project. In plaats van dans naar een publiek buiten de muren van het theater te brengen, denken we dat we eerder iets moeten toevoegen aan de omgeving, zonder de argeloze voorbijganger daarbij ongevraagd de verantwoordelijkheid te geven om als publiek te dienen. Het is een intensieve week waaruit we veel inspiratie putten.